LH Revision AB

LH Revision är en liten, personlig, ägarledd revisionsbyrå som drivs av Leif Hermansson, auktoriserad revisor sedan 1988. Vi är specialiserade på ägarledda små och medelstora företag. Vi har själva valt att hantera klienter av mindre storlekar för att kunna bibehålla den storlek på revisionsbyrån som vi har idag. Vi vill växa som företag men samtidigt behålla vår personlighet och karisma som det lilla revisionsföretag vi är idag, genom den personlig relationen vi har med varje enskild kund. Leif Hermansson har tidigare drivit revisionsbyrån Revicum Revision AB, som grundades år 1996, som hade upp till 11 medarbetare. Idag har vi dock valt att vända blad och börja på ny kula under namnet "LH Revision" med 5 medarbetare för att kunna fokusera mer på dig som kund.